date
Đường dây nóng: 0949 382 336

Bá Thước: Tổng kết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Đăng lúc: 09:00:00 24/04/2021 (GMT+7)

Sáng 23/3/2021, huyện Bá Thước tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”.

IMG_9071.JPG

Toàn cảnh hội nghị
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Lò Văn Quang, TVHU, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Ngân Tiến Hiệp, TVHU, Trưởng Công an huyện; Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng chí Võ Minh Khoa, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP huyện và đồng chí Lò Văn Thắng, PCT UBND huyện, Phó trưởng Ban Văn phòng điều phối VSATTP huyện cùng chủ trì hội nghị.
 
IMG_9070.JPG

Đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

Trong 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt, học tập Chỉ thị số 08 của Ban Bí thưTrung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, qua đó, cụ thể hóa các nội dung của Chỉ thị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Kết quả, đã tổ chức được 91 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện Luật ATTP và các văn bản của cấp trên; cấp được 327 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; triển khai thực hiện được 2 ha rau an toàn tại xã Điền Lư, 0,3 ha nhà lưới tại xã Ban Công và thị trấn Cành Nàng, trồng được 4 ha cây ăn quả theo hướng VietGap; hình thành các vùng sản xuất thực phẩm an toàn có lợi thế của huyện như: Vịt Cổ Lũng, Gà Ri, Lợn cỏ lai lợn lòi…Tuyên truyền được 980 lượt phát thanh, xây dựng 45 tin, bài, chuyên mục, phóng sự trên hệ thống lao truyền thanh của huyện và xã; treo 900 băng zôn, khẩu hiệu, 500 tờ gấp, tờ rơi, 120 áp phích, 500 đĩa tuyên truyền; tổ chức 67 lượt xe tuyên truyền lưu động. 10 năm qua, toàn huyện đã xây dựng được 26 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, sản lượng thực phẩm tiêu dùng thông qua các chuỗi cung ứng đạt trên 2.500 tấn; 57/57 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ đảm bảo ATTP; 7/7 chợ đảm bảo ATTP; 27/27 bếp ăn tập thể đảm bảo ATTP; 23 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn đang được triển khai xây dựng và đi vào hoạt động; có 11/21 xã, thị trấn được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí ATTP.
 
IMG_9075.JPG

Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Cũng trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”. Toàn huyện có 100% sản phẩm thực phẩm sản xuất, chế biến theo mô hình sản xuất lớn, tập trung đáp ứng quy định về ATTP; 100% sản phẩm thực phẩm cung ứng từ ngoài huyện và trong huyện được kiểm soát, đáp ứng các quy định về VSATTP; 50% thực phẩm tiêu dùng trên địa bàn huyện được cung cấp thông qua các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn có xác nhận; 57/57 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đáp ứng quy định về điều kiện VSATTP; 27/27 bếp ăn tập thể ATTP; có 2 chợ được công nhận chợ kinh doanh thực phẩm theo TCVN, 5 chợ được công nhận chợ tạm đảm bảo ATTP; 23/23 của hàng được thẩm định, công nhận của hàng đảm bảo ATTP; 10/21 xã được công nhận xã đạt tiêu chí ATTP. Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về ATTP được quan tâm tổ chức thực hiện hiệu quả. Việc xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn được triển khai sâu rộng. Công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch và xây dựng, triển khai cơ chế chính sách hỗ trợ quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn được chú trọng. Tổ chức, bộ máy về quản lý ATTP từ cấp huyện đến cấp xã, thị trấn hoạt động hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về VSATP được tăng cường; trong 5 năm qua, huyện thành lập 109 đoàn kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP, đã tiến hành kiểm tra 778 cơ sở, xử phạt 77 cơ sở vi phạm về ATTP với tổng số tiền gần 110 triệu đồng. Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác đảm bảo VSATTP được tăng cường.
 
IMG_9079.JPG

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các ngành, các cấp trong huyện tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ATTP; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và đào tạo tập huấn về ATTP; tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm an toàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về ATTP…
 
IMG_9107.JPG

Đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy,  Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Minh Khoa, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP huyện ghi nhận và biểu dương những thành tích đạt được của các cấp, các ngành, các tập thể và cá nhân trong công tác đảm bảo VSATTP trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị: Thời gian tới, các cấp, các ngành phân công rõ trách nhiệm quản lý ATTP, đặc biệt là việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đối với cộng đồng; đẩy mạnh phong trào thi đua ATTP; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ATTP; củng cố Ban chỉ đạo về quản lý VSATTP từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật ATTP và các văn bản quy phạm có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện tốt công tác xã hội hóa đảm bảo ATTP; tăng cường đầu tư ngân sách Nhà nước cho công tác ATTP…
 
Ảnh rửa.JPG

tập thể.JPG

IMG_9089.JPG
 
Nhân dịp này, có 9 tập và 37 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04, ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”./.

Văn An