date
Đường dây nóng: 0949 382 336

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021

Đăng lúc: 00:00:00 14/01/2021 (GMT+7)

Chiều ngày 14/1/2021, Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của huyện tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021.Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện chủ trì hội nghị.

 1.png
Toàn cảnh hội nghị

2.png
Đồng chí  Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu khai mạc hội nghị

3.png

4.png
Các thành viên Ban chỉ đạo  huyện tham gia hội nghị
Theo đó, tại hội nghị đã thông qua Kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021 với các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu trong năm xây dựng xã Ái Thượng đạt chuẩn NTM, nâng số xã toàn huyện đạt chuẩn NTM lên 4 xã. Chỉ đạo xã Điền Lư đạt chuẩn NTM nâng cao. Xây dựng 7 thôn đạt chuẩn NTM, nâng số thôn toàn huyện đạt chuẩn NTM lên 77 thôn, trong đó chỉ đạo 2 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, nâng số thôn kiểu mẫu lên 4 thôn. Nâng 13,25 tiêu chí NTM/xã, 6 tiêu chí nâng cao/xã, 6,8 tiêu chí kiểu mẫu/xã; 11,2 tiêu chí NTM/thôn. Tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí tại 3 xã đã đạt chuẩn NTM và có lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao. Để thực hiện được mục tiêu đó, kế hoạch đã đề ra nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như: Tăng cường công tác lãnh đạo, huy động sức mạnh tổng hợp trong cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng NTM. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng NTM. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; huy động có hiệu quả nguồn vốn để đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường chỉ đạo, điều hành, giám sát, tổ chức thực hiện, kiện toàn hoạt động của Ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã, Ban phát triển các thôn để thực hiện, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đã đăng ký.
Hội nghị cũng thông qua Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo; và bỏ phiếu công nhận thôn đạt chuẩn NTM năm 2020.
2.png
Đồng chí Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện phát biểu kết luận hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị: Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia huyện yêu cầu: Trên cơ sở các ý kiến đóng góp vào dự thảo kế hoạch; văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện cần chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch để giao nhiệm vụ cho các thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của mình trong việc chỉ đạo các xã đẩy mạnh công tác xây dựng NTM, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2021./
.
Sĩ Thịnh