date
Đường dây nóng: 0949 382 336

Hội nghị phổ biến kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bá Thước năm 2021

Đăng lúc: 00:00:00 24/06/2021 (GMT+7)

Trong 2 ngày 22 - 23/6/2021, Ban Dân tộc - Sở Tư pháp - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Thanh Hóa phối hợp với huyện Bá Thước tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021.

Untitled.png
Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Huyện Bá Thước hiện có 205 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; đây là đội ngũ đi đầu, có tiếng nói và việc làm luôn được đồng bào tin tưởng ủng hộ; là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc trong việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.
Trong thời gian 2 ngày tập huấn, các đại biểu được giới thiệu 10 chuyên đề về: Luật Phòng chống ma túy và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2021; Luật Phòng chống buôn bán người; Luật An ninh mạng; Luật Trẻ em năm 2016; Luật Phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019; Luật Phòng chống bạo lực gia đình; Lật Đất đai; Luật Hòa giải ở cơ sở; một số nội dung về chính sách dân tộc; khái quát về tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh, địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng biên gới, hải đảo…
Thông qua hội nghị tập huấn, nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức về chính sách dân tộc và các văn bản luật mới ban hành, giúp các đại biểu hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, qua đó tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt trong các hoạt động, góp phần tuyên truyền vận động cộng đồng đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Bá Thước../.
 
    Thế Anh
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)