date
Đường dây nóng: 0949 382 336

Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Bá Thước khóa XXII, kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 00:00:00 25/06/2021 (GMT+7)

Sáng 25/6/2021, HĐND Bá Thước khóa XXII tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026, kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND, UBND huyện và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác. Dự kỳ họp có đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Nội vụ; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ, các ban, phòng, ngành, cấp huyện, các vị đại biểu HĐND huyện.

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy Bá Thước phát biểu tại kỳ họp.JPG
Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy đề nghị: HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện, UBND huyện trong thời gian tới và trong cả nhiệm kỳ 2021 - 2026 tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết tạo sự thống nhất cao trong việc cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và các nghị quyết của Huyện ủy trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, đưa ra các quyết định quan trọng sát, đúng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện cần phát huy vai trò trách nhiệm, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, trọng tâm là “Nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao chất lượng các hoạt động giám sát và nâng cao chất lượng các nghị quyết của HĐND”. Các đại biểu HĐND huyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn “gần dân, trọng dân, vì dân, hiểu dân”. UBND huyện khóa mới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm quản lý, điều hành quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, Chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của BCH Đảng bộ, của Thường trực Huyện ủy, Ban TVHU, và các Nghị quyết của HĐND, triển khai cụ thể hóa các nội dung và tổ chức thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm đạo đức công cụ; chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các kiến nghị chính đáng của cử tri. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội, tiếp tục phát huy vai trò tích cực tham gia có hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế của huyện. Đồng thời đề nghị các vị đại biểu HĐND huyện phát huy dân chủ, đoàn kết thống nhất, lựa chọn nhân sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, nhiệt huyết để bầu giữ các chức vụ, đảm đương, gánh vác các trọng trách trong bộ máy HĐND, UBND, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân các dân tộc trong huyện.

Toàn cảnh kỳ họp.JPG
Toàn cảnh Kỳ họp
 
Kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu đối với các ông, bà đã trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử huyện Bá Thước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trên địa bàn huyện diễn ra thành công tốt đẹp, toàn huyện có 77.458 cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%, cao nhất từ trước tới nay. Kết quả có 35 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần.
 Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, HĐND huyện Bá Thước tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng, Phó các Ban Kinh tế, Ban Pháp chế và Ban Dân tộc thuộc HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu các chức danh thuộc UBND huyện gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ủy viên UBND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu Hội thẩm Nhân dân thuộc Toàn án Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
Kết quả, đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI được bầu tái cử Chủ tịch HĐND huyện Bá Thước khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Lò Văn Quang, Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI tái cử Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đồng chí Võ Minh Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khóa XXI tái cử Chủ tịch UBND huyện Bá Thước khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Lò Văn Thắng, Ngọ Đình Hải, Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XXI tái cử Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chương trình kỳ họp.JPG
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp
 
Cũng trong chương trình làm việc của kỳ họp, HĐND huyện Bá Thước đã thông qua nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021; Ủy Ban MTTQ huyện báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc vận động bầu cử giữa người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND với cử tri huyện Bá Thước; xem xét các tờ trình về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật mặt bằng điểm dân cử nông thôn, dân cư đô thị. Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án quy hoạch vùng huyện Bá Thước, quy hoạch đô thị Điền Lư huyện Bá Thước đến năm 2045 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khóa XXI, phát biểu khai mạc kỳ họp.png
Đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp
 
Bế mạc kỳ họp đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2021 và những năm tiếp theo HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các cơ quan, ban, ngành các xã, thị trấn đề cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo điều hành, phối hợp tốt để tổ chức thực hiện; tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND trên cương vị công tác của mình tăng cường hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật và thực hiện kiến nghị của HĐND huyện; thường xuyên báo cáo tình hình kỳ họp trước cử tri, động viên nhân dân các dân tộc huyện nhà đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2021; UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, công tác vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.
   
  Thế Anh