date
Đường dây nóng: 0949 382 336

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 09:09:00 15/06/2021 (GMT+7)

Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

TW1.jpg

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc
 
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng và đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.
 
Tỉnh ủy TH.jpg

Điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa
 
Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các cá nhân điển hình được Trung ương lựa chọn phát biểu tại hội nghị; các gương điển hình được đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
 
IMG_8813.JPG
 
TĐT.JPG

Điểm cầu huyện Bá Thước
 
Tại điểm cầu huyện Bá Thước có đồng chí Nguyễn Tuấn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.
 
Trọng Nghĩa.jpg

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị 
Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, được Đại hội XIII của Đảng ghi nhận. Việc xây dựng cam kết, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với trách nhiệm nêu gương được triển khai đồng bộ, sâu rộng, ngày càng trở thành việc làm chủ động, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị.Việc học tập và làm theo Bác được cấp ủy, tổ chức đảng xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, quan trọng, gắn với phong trào thi đua, cải cách hành chính, xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, với nhiều nội dung sáng tạo có tính đột phá, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước…Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ được quan tâm thường xuyên. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát được chú trọng, thực hiện bài bản, thực chất, kịp thời, nghiêm túc.
Báo cáo cũng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế, rút ra 5 bài học kinh nghiệm và đề ra 8 nhiệm vụ giải pháp nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình tổ chức thực hiện Chỉ thị 05.
 
Phú Trọng.jpg

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc; Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam; Anh hùng giải phóng dân tộc; Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực; Danh nhân văn hóa thế giới, người đã đi xa nhưng di sản của người để lại cho Đảng ta, Nhân dân ta là vô cùng to lớn, đồ sộ và quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một tấm gương sáng ngời để chúng ta thường xuyên học tập và noi theo. Người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh rạng ngời về đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại… Tinh thần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá của Đảng ta, Nhân dân ta và đất nước ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng rèn luyện, cống hiến phục sự đất nước, phục vụ Nhân dân.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã phân tích rõ về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đánh giá cao những kết quả qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến điển hình thực sự tạo sức lan tỏa trong xã hội, khơi dậy tình cảm, động lực, tinh thần yêu nước, ý thức tự cường dân tộc và mong muốn công hiến phụng sự đất nước trong mọi tầng lớp xã hội, cổ vũ toàn thể Nhân dân ta kiên định hăng hái phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc, gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
Nhân dịp này, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình trong việc học tập và làm theo Bác. Mỗi điển hình cá nhân, tập thể tiên tiến là những bông hoa đẹp đang hằng ngày vun đắp, tạo ra rừng hoa đẹp cho đất nước.
Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại hạn chế cần phải khắc phục và cần phải làm tốt hơn nữa trong thời gian tiếp theo. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích thuận lợi, khó khăn về bối cảnh, tình hình trong nước và quốc tế và đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 mới đây của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, phấn đấu đưa nước ta đến giữa thế kỷ XXI, vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thực hiện được tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu.

* Cũng chiều ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.
 
a1.jpg

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung các chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết khác của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.
Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm luôn luôn có khát vọng vươn lên, sẵn sàng gánh vác mọi khó khăn, thử thách. Phải tập trung rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 ở mức cao nhất, tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Trước hết, các cấp, các ngành, các địa phương cần bám sát Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 330/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, tập trung rà soát, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021; xác định rõ nhiệm vụ của tổ chức mình trong thời gian tới, để xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là, phải tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, mở rộng sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Phải khẩn trương chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổng kết Cuộc bầu cử và tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII và HĐND cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 trên phạm toàn tỉnh - mở ra giai đoạn phát triển mới của quê hương, đất nước.
Các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28-5-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng./.

VĂN AN