date
Đường dây nóng: 0949 382 336

Huyện ủy Bá Thước Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Đăng lúc: 00:00:00 13/05/2021 (GMT+7)

Chiều 7/5/2021, Huyện ủy Bá Thước tổ chức hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các ban, phòng, ngành cấp huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyện ủy, lãnh đạo 21 xã, thị trấn và các tập thể cá nhân được khen thưởng.

IMG_7960.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Ngay sau khi Chỉ thị 05 được ban hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng chỉnh đốn Đảng. Nội dung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung bằng những việc làm thiết thực, cụ thể và ngày càng đi vào chiều sâu. Việc thực hiện các nội dung, phần việc đăng ký học tập và làm theo Bác được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo định hướng, tổ chức thực hiện theo hướng thiết thực, sát tình hình thực tế công việc, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, nhiệm vụ được phân công của từng cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát… Bên cạnh việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được Nhân dân quan tâm. Hằng năm 43/43 Chi, Đảng bộ trực thuộc; 100% các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, 87 % cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập, thực hiện Chỉ thị 05.

IMG_7995.JPG

IMG_7985.JPG

Các đại biểu tham dự hội nghị
Sau 5 năm triển khai Chỉ thị 05 đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tinh thần, thái độ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo được nâng lên; năng lực lãnhđạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được nâng cao; đổi mới phương pháp, tác phong của cán bộ theo hướng sâu sát quần chúng, thực hiện nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, làm có hiệu quả; cán bộ, công chức, viên chức có ý thức tu dưỡng rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chủ động tích cực học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

IMG_7978.JPG

Đồng chí Bùi Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm chính trị
thông qua báo cáo sơ kết

 
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã tăng cường đối thoại với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân; kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Qua đó, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trên 15%; thu nhập bình quân đạt 31,6 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 6%; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện có những chuyển biến tích cực.
Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Bá Thước xác định các nhiệm vụ trọng tâm là: Tiếp tục quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chuyên đề năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; tổ chức chính trị xã hội, hội viên, đoàn viên và kế hoạch giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, kế hoạch, chương trình công tác năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm Quy định 08 ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khối các cơ quan chính quyền; Chỉ thị số 29 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trong công tác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh và thực hiện hiệu quả Quyết định số 1874 ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Đề án văn hóa công vụ…

IMG_8023.JPG

Đồng chí Bùi Văn Lưỡng, Bí thư Huyện ủy phát biểu bế mạc hội nghị
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Văn Lưỡng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành thường xuyên, nề nếp, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực thống nhất cao về nhận thức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo động lực trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, là năm có tính chất quyết định, tạo tiền đề cho nhiệm kỳ mới, vì vậy, cần đẩy mạnh việc làm theo gương Bác bằng những việc làm hết sức cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả cao trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho phù hợp, sát thực tế để thực hiện có hiệu quả, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; xây dựng các cơ quan chính quyền trong huyện kỷ cương, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết công việc. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong Nhân dân. Mỗi xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trong huyện cần lựa chọn và phát động các phong trào thi đua học tập, lao động, sản xuất thiết thực, sát với thực tế, phát hiện và nhân rộng những mô hình hiệu quả, cách làm hay, sáng tạo, tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phân công cán bộ, đảng viên phụ trách từng hộ dân, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo nên hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Trước mắt là đoàn kết để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm cho sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo dục truyền thống yêu quê hương, cần cù lao động tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức đa dạng, phù hợp. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời chấn chỉnh cách làm qua loa, hình thức, chiếu lệ; thẳng thắn phê bình, uốn nắn kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Các cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Lấy kết quả thực hiện chương trình hành động, cam kết tu dưỡng rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm, đồng thời làm căn cứ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ.

IMG_8002.JPG

IMG_8013.JPG

IMG_8020.JPG
 
Nhân dịp này, 25 tập thể, 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Bá Thước tặng Giấy khen../.
Thế Anh